Ăn uống có lưu tâm đến bền vững với môi trường.

Ăn uống có lưu tâm đến bền vững với môi trường.

Trong suốt tháng #NationalNutritionMonth và sau này, hãy tập trung vào môi trường khi lên kế hoạch cho bữa ăn! Ví dụ: bạn có thể mua sắm tại địa phương và chọn thực phẩm có ít đóng gói. Nhận thêm mẹo để giảm lượng khí thải carbon của bạn: sm.eatright.org/carbonfdprint

http://socialpresskit.com/facebook/189-35814