Tự trồng thực phẩm của bạn bằng cách làm vườn.

Tự trồng thực phẩm của bạn bằng cách làm vườn.

Một cách hay để tập trung vào tính bền vững là bắt đầu với một thùng chứa hoặc khu vườn ở sân sau để trồng thực phẩm tại nhà! Lời khuyên về cách bắt đầu: sm.eatright.org/contnrgarden #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35815