Tận hưởng nhiều bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ có nguồn gốc từ thực vật hơn.

Tận hưởng nhiều bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ có nguồn gốc từ thực vật hơn.

Ăn uống với lưu tâm đến môi trường bằng cách trở nên sáng tạo với công thức nấu ăn dựa trên thực vật và thử nhiều món mới! Một số ý tưởng cho bữa ăn chay dinh dưỡng: sm.eatright.org/vegmealideas #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35817