Thực hành lòng biết ơn đối với cơ thể của quý vị bằng cách ăn uống các thực phẩm đa dạng.

Thực hành lòng biết ơn đối với cơ thể của quý vị bằng cách ăn uống các thực phẩm đa dạng.

Cung cấp cho cơ thể quý vị nhiên liệu cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc đời! Thưởng thức nhiều loại thực phẩm từ tất cả các nhóm thực phẩm và dưới nhiều hình thức khác nhau. Khám phá những lợi ích của thực phẩm tươi, đông lạnh và đóng hộp: sm.eatright.org/frshcanfrzn #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35823