Chúc mừng ngày Chuyên Gia Dinh Dưỡng Được Đăng Ký!

Chúc mừng ngày Chuyên Gia Dinh Dưỡng Được Đăng Ký!

Hôm nay chúng ta ăn mừng Ngày Chuyên Gia Dinh Dưỡng Được Đăng Ký và cảm ơn họ đã cung cấp dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng không thể thiếu trên toàn thế giới! Tìm hiểu thêm về #RDNday: sm.eatright.org/RDNday #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35825