Chúc mừng Ngày Kỹ Thuật Viên Dinh Dưỡng và Ăn Kiêng, Được Đăng Ký!

Chúc mừng Ngày Kỹ Thuật Viên Dinh Dưỡng và Ăn Kiêng, Được Đăng Ký!

Năm nay, chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày Kỹ Thuật Viên Dinh Dưỡng và Ăn Kiêng Được Đăng Ký đầu tiên! Xin cảm ơn những người đã cam kết giúp mọi người tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn trên khắp thế giới. Tìm hiểu thêm về #NDTRday: sm.eatright.org/NDTRday #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35826