Tìm kiếm một chuyên gia dinh dưỡng được đăng ký chuyên sâu về các nhu cầu riêng của bạn.

Tìm kiếm một chuyên gia dinh dưỡng được đăng ký chuyên sâu về các nhu cầu riêng của bạn.

Một RDN có thể giúp mọi người ở mọi lứa tuổi nhận được hướng dẫn về dinh dưỡng mà họ cần bằng cách phát triển một kế hoạch ăn uống thực tế, an toàn và cung cấp các chiến lược lập kế hoạch bữa ăn sáng tạo để giúp quý vị duy trì động lực. Tìm một chuyên gia dinh dưỡng trong suốt #NationalNutritionMonth: sm.eatright.org/findRD

http://socialpresskit.com/facebook/189-35827