Kumain sa sustainable na paraan nang isinasaalang-alang ang kapaligiran.

Kumain sa sustainable na paraan nang isinasaalang-alang ang kapaligiran.

Sa #NationalNutritionMonth at matapos nito, pagtuunan ang kapaligiran kapag nagpaplano ng mga pagkain. Halimbawa, mamili ng mga pagkain sa mga pamilihan sa iyong komunidad at piliin ang mga pagkaing walang gaanong balot. Kumuha pa ng mga mungkahi upang mabawasan mo ang iyong carbon footprint: sm.eatright.org/carbonfdprint

http://socialpresskit.com/facebook/189-35860