Magtanim ng sarili mong pagkain.

Magtanim ng sarili mong pagkain.

Isang magandang paraan para pagtuunan ang sustainability ang pagsisimula ng container o backyard garden upang magtanim ng pagkain sa bahay! Mga tip sa kung paano magsimula: sm.eatright.org/contnrgarden #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35861