Kumain pa ng mga pagkain at meryendang plant-based.

Kumain pa ng mga pagkain at meryendang plant-based.

Kumain nang isinasaalang-alang ang kapaligiran sa pagiging malikhain sa mga recipe na plant-based at sa pagsubok ng mga bagong pagkain! Ilang ideya para sa masusustansiyang pagkaing vegetarian: sm.eatright.org/vegmealideas #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35862