Pasalamatan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng sari-saring pagkain.

Pasalamatan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng sari-saring pagkain.

Bigyan ang iyong katawan ng lakas ng kailangan nito sa bawat yugto ng buhay! Lasapin ang sari-saring pagkain mula sa lahat ng pangkat ng pagkain at sa iba’t ibang anyo ng mga ito. Tuklasin ang mga mabuting maidudulot ng mga pagkaing sariwa, frozen, at de-lata: sm.eatright.org/frshcanfrzn #NationalNutritionMonth

http://socialpresskit.com/facebook/189-35973