ՀԵՅ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆ:

ՀԵՅ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆ:

Մենք կառուցում ենք Los Angeles վարչաշրջան, որն ավելի լավն է, քան մինչ համաճարակը: Իմացեք, թե ինչպես կարող են օգնել ձեզ և մեր համայնքներին ամերիկյան փրկարարական օրենքի մեր ծրագրերը: Իմացեք ավելին ceo.lacounty.gov/recovery կայքում

http://socialpresskit.com/facebook/777-31595