Huwagkailanmanmagmamanehosa mgabinahang lugar!

Huwagkailanmanmagmamanehosa mgabinahang lugar!

Huwag kailanman magmamaneho sa mga binahang lugar! Ang kahit 12 pulgada ng tubig ay magpapalutang sa maraming sasakyan. Kung kailangan mong magmaneho, i- download ang @CaltransHQ QuickMap app o bisitahin ang QuickMap.dot.ca.gov para malaman ang pinakabagong impormasyon sa kalsada tungkol sa trapiko, pagsasara, pagkontrol sa kadena (chain control), at higit pa. #ListosCalifornia

http://socialpresskit.com/facebook/784-36843