MaghandaPara sa MasMatindingLagay ngPanahon.

MaghandaPara sa MasMatindingLagay ngPanahon.

Mas mahusay kang makakapagdesisyon tungkol sa kung paano mananatiling ligtas sa panahon ng matitinding bagyo at pagbaha kung mananatili kang may alam. Gumamit ng mga opisyal na channel ng mga pang-emergency na serbisyo ng TV, radyo, at county para makuha ang impormasyong kailangan mo para maging ligtas. Bisitahin ang listoscalifornia.org para sa mga tip sa kaligtasan at i-follow ang @Cal_OES para sa mahahalagang update. #ListosCalifornia

http://socialpresskit.com/facebook/784-36844